Církev adventistů sedmého dne


 


Žalm 27,14. Zkus to také s Bohem, vyhlížej jen k němu,
rozhodni se pro něj, on tě posilní,
vyhlížej ho stále, dá ti naději. (SNC)

Žalmy 27:14  Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný,
buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! (ČEP)
———————————————————————————-