Církev adventistů sedmého dne 

 

 

PŘEDNÁŠÍ MUDr. Jana Krinská

pátek 31. března 2017  v  18:30 hodin

Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22 (Modrý salónek)


Matouš 5:8

 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

2 Timoteovi 1:2  

Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.